ตารางการใช้ห้องสถานะห้องว่าง (สามารถจองได้)   ระงับการจอง   หมดเวลา สถานะห้องไม่ว่าง (จองไม่ได้)   กำลังใช้ห้อง   เช็คอินแล้ว   จองห้อง

ช่วงเวลางดจอง

#วันเริ่มสิ้นสุดเวลารายละเอียด
12020-09-012020-09-3012:00 - 13:00ทำความสะอาดห้อง