ตารางการใช้ห้องสถานะห้องว่าง (สามารถจองได้)   ระงับการจอง   หมดเวลา สถานะห้องไม่ว่าง (จองไม่ได้)   กำลังใช้ห้อง   เช็คอินแล้ว   จองห้อง