ตารางการใช้ห้องสถานะห้องว่าง (สามารถจองได้)   ระงับการจอง   หมดเวลา สถานะห้องไม่ว่าง (จองไม่ได้)   กำลังใช้ห้อง   เช็คอินแล้ว   จองห้อง

ช่วงเวลางดจอง

#วันเริ่มสิ้นสุดเวลารายละเอียด
12024-07-202024-07-22--- ทั้งวัน ---วันอาสาฬหบูชา - วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
22024-07-292024-07-29--- ทั้งวัน ---วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว