รายการห้องทั้งหมด

Ubuntu

จำนวนที่นั่ง: 10

อุปกรณ์ประจำห้อง: โต๊ะ, เก้าอี้, กระดานไวท์บอร์ด

สถานะห้อง:   ปกติ

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง


CentOS

จำนวนที่นั่ง: 10

อุปกรณ์ประจำห้อง: โต๊ะ, เก้าอี้, กระดานไวท์บอร์ด

สถานะห้อง:   ปกติ

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง


Fedora

จำนวนที่นั่ง: 10

อุปกรณ์ประจำห้อง: โต๊ะ, เก้าอี้, กระดานไวท์บอร์ด

สถานะห้อง:   ปกติ

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง


Solaris

จำนวนที่นั่ง: 10

อุปกรณ์ประจำห้อง: โต๊ะ, เก้าอี้, กระดานไวท์บอร์ด

สถานะห้อง:   ปกติ

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง


Debian

จำนวนที่นั่ง: 10

อุปกรณ์ประจำห้อง: โต๊ะ, เก้าอี้, กระดานไวท์บอร์ด

สถานะห้อง:   ปกติ

การใช้ห้อง:   ห้องว่าง