รายละเอียด Ubuntu

จองห้อง

หมายเลขห้อง1
ชื่อห้องUbuntu
จำนวนที่นั่ง10
สถานะ  ปกติ
สถานะการใช้ห้อง  ห้องว่าง

อุปกรณ์ประจำห้อง
#อุปกรณ์
1โต๊ะ
2เก้าอี้
3กระดานไวท์บอร์ด


ภาพห้อง